Hukuki Destek - İnsani ilişkiler çeşitli kurallara tabidir. İnsan ilişkilerini düzenlemek, gerektiğinde anlaşmazlıkları nesnel bir şekilde çözüme kavuşturmak için yasalar ve kanunlar ortaya konmuştur. Toplumu düzenleyen ve devlet eliyle organize edilen bu yasa ve kurallar hukuk olarak nitelendirilir. İnsanlar anlaşmazlık durumlarında hukuki yollar ile haklarını ararlar. Belirli kanun ve kurallar çerçevesinde insanların haklarını aramaları, hukuki destek almaları medeni hayatın bir gereği olarak öne çıkıyor.