TALENT & FAMILY MANAGEMENT

Sıkça Sorulan Sorular

Menajerin tanımı ve futbol menajeri olmak için gerekli şartlar ve belgeler ‘Futbol Menajerliği Çalışma Talimatı’ ile belirlenmiş bulunmaktadır. Bu talimata göre menajer; Belli bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak, profesyonel futbolcu sözleşmesi müzakeresi yürütmek amacıyla futbolcu veya kulüpleri temsil eden veya kulüpler arasında transfer müzakeresi yürütmek amacıyla kulüpleri temsil eden TFF'den lisans almış gerçek kişilerdir.
TFF Yönetim Kurulu tarafından atanan "Değerlendirme Komisyonu", lisans başvuru talebini bu talimatta belirlenen şartlara uygun olup olmadığını inceler. Değerlendirme neticesinde başvuruları uygun bulunmayan kişilerin başvuruları reddedilir. Lisans adayı Değerlendirme Komisyonun ret kararının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde TFF Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilir. Süresi içinde itiraz edilmezse ret kararı kesinleşir. Bu kişiler ret kararının kesinleşmesinden itibaren en erken bir yıl sonra ret gerekçesinin ortadan kalktığını kanıtlayarak tekrar lisans başvurusunda bulunabilirler. "Değerlendirme Komisyonu" tarafından, lisans başvuru talebi ilk kez veya evvelce kabul edilen menajerler, TFF tarafından düzenlenen "Futbol Menajerliği Eğitim Semineri"ne katılmak zorundadır. "Futbol Menajerliği Eğitim Semineri" ne katılmayan menajerin lisansı, takip eden "Futbol Menajerliği Eğitim Semineri" ne katılıncaya kadar geçici olarak askıya alınır. Menajer adaylarının başvuruları her takvim yılının Aralık ve Mayıs aylarında Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanır.
Yukarıda anılan tüm şartları yerine getirenler için “Menajerlik Lisansı” düzenlenir. Lisans, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yıllık tescil bedeli ve işlem giderinin ödendiğinin belgelendirilmesi şartıyla menajerlere verilir. Menajerler ad ve soyadlarından sonra “Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Lisanslı Futbol Menajeri” unvanını alırlar. Menajerlerin her türlü basılı evrak ve kartvizitlerinde TFF tarafından izin verilecek logolar kullanabilirler. Bununla beraber FIFA isim ve logosu ile TFF logosunun kullanılması yasaktır. Lisansın, üçüncü gerçek veya tüzel kişiye devri yasaktır.